Guardião

Online desde 2004

Programação AXN White

Quinta-feira - AXN White (14-01-2021)

Hora Programa Canal
00:06:00 A Loira Virtual AXN White
01:36:00   Os Tudors T4 - Ep. 3 AXN White
02:28:00   Os Tudors T4 - Ep. 4 AXN White
03:18:00   O Mentalista T7 - Ep. 11 AXN White
04:01:00   O Mentalista T7 - Ep. 12 AXN White
04:46:00 The Detail T1 - Ep. 5 AXN White
05:30:00 The Detail T1 - Ep. 6 AXN White
06:14:00 O Turno da Noite T2 - Ep. 2 AXN White
06:57:00 O Turno da Noite T2 - Ep. 3 AXN White
07:40:00 Candice Renoir T6 - Ep. 7 AXN White
08:46:00   Masters Of Sex T1 - Ep. 8 AXN White
09:46:00   O Mentalista T7 - Ep. 11 AXN White
10:29:00   O Mentalista T7 - Ep. 12 AXN White
11:14:00 O Turno da Noite T2 - Ep. 4 AXN White
11:55:00 O Turno da Noite T2 - Ep. 5 AXN White
12:39:00 Candice Renoir T6 - Ep. 9 AXN White
14:27:00   Linda e Louca AXN White
15:54:00 The Chateau Meroux AXN White
17:24:00   A Lagoa Azul: O Despertar AXN White
18:54:00  O Mentalista T7 - Ep. 13 AXN White
19:37:00   O Mentalista T1 - Ep. 1 AXN White
20:23:00   Masters Of Sex T1 - Ep. 8 AXN White
21:25:00   Masters Of Sex T1 - Ep. 9 AXN White
22:22:00 Angry Angel AXN White
23:49:00   A Lista Indiscreta AXN White
< Anterior - Seguinte >