Guardião

Online desde 2004

Programação AXN White

Sexta-feira - AXN White (30-10-2020)

Hora Programa Canal
01:09:00 O Peso da Verdade T3 - Ep. 7 AXN White
01:56:00 O Peso da Verdade T3 - Ep. 8 AXN White
02:41:00   O Mentalista T2 - Ep. 18 AXN White
03:26:00   O Mentalista T2 - Ep. 19 AXN White
04:11:00 The Detail T1 - Ep. 5 AXN White
04:55:00 The Detail T1 - Ep. 6 AXN White
05:40:00 O Turno da Noite T4 - Ep. 2 AXN White
06:21:00 O Turno da Noite T4 - Ep. 3 AXN White
07:02:00 Candice Renoir T3 - Ep. 7 AXN White
07:53:00 Candice Renoir T3 - Ep. 8 AXN White
08:56:00 O Grande C T3 - Ep. 2 AXN White
09:22:00   O Mentalista T2 - Ep. 18 AXN White
10:08:00   O Mentalista T2 - Ep. 19 AXN White
10:53:00 O Turno da Noite T4 - Ep. 4 AXN White
11:37:00 O Turno da Noite T4 - Ep. 5 AXN White
12:22:00 Candice Renoir T3 - Ep. 9 AXN White
13:19:00 Candice Renoir T3 - Ep. 10 AXN White
14:14:00   Vencer o Preconceito AXN White
16:24:00 O Milagre da Vida AXN White
17:56:00 Miracle on the Mountain: The Kincaid Family Story AXN White
19:26:00   O Mentalista T2 - Ep. 20 AXN White
20:12:00   O Mentalista T2 - Ep. 21 AXN White
20:57:00 O Grande C T3 - Ep. 1 AXN White
21:25:00 O Grande C T3 - Ep. 2 AXN White
21:55:00 O Grande C T3 - Ep. 3 AXN White
22:24:00   Experiência de uma Vida AXN White
23:53:00 Cinco AXN White
< Anterior - Seguinte >